EN

Calder

 

Vytvárame vizuálnu identitu firemných značiek, produktov a služieb. Pomáhame našim klientom v marketingovej komunikácii s ich zákazníkmi.

 

Sme pripravení porozumieť Vášmu podnikaniu, vašim zámerom a trhu, na ktorom sa pohybujete. Spoločne s Vami vytvoríme vizuálnu identitu a marketingovú komunikáciu Vašej firmy, produktov a služieb.


Kreativita ako proces je podstatou každého projektu na ktorom pracujeme. „Poľovať” na nápady, generovať nové riešenia a pohrávať sa s rôznym pohľadom „na vec”, to je to, čo nás napĺňa pocitom uspokojenia.


Spolupráca v tíme, schopnosť počúvať druhého, inšpirovať, povzbudiť a hľadať riešenia, ktoré presahujú jednotlivca – to je paradigma, s ktorou vstupujeme do spolupráce s inými ľuďmi.


Skúsenosti upevňujú kompetenciu v priestore, v ktorom sa človek pohybuje. V oblasti vizuálnej komunikácie a grafickom designe pôsobíme 19 rokov.

Náš tím

 

Julo Nagy – dizajn, grafika, fotografia

 

Mária Janíčková – office a projekt manažér

 

Jakub Soós – dizajn, web design

 

Pavel Kordoš – DTP, polygrafia

 

Dávid Machajdík – web development


Stano Bellan – copywriter

 

Peter Prekop – produkcia, tlač

História

 

Calder design community vznikal postupne od roku 1994 spoluprácou nezávislých designérov a voľných umelcov.

 

Zakladateľom je Julo Nagy, absolvent Vysokej školy výtvarných umení (ateliér grafického designu, prof. Z. Salamon a prof. Ľ. Longauer) a Zuzana Číčelová.

 

V roku 2000 bola založená spoločnosť s r.o., Calder design community. Štúdio sa zaoberá kontinuálne grafickým designom a vizuálnou komunikáciou.