EN

Lexika Direct Mailing

Kampaň Direct Mailing pre prekladateľskú a tlmočnícku spoločnosť

Dynamická spoločnosť Lexika prekladá a tlmočí na Slovensku už viac ako 18 rokov. Vzhľadom na to, že pre ľudí z Lexiky je komunikácia živobytím rovnako ako pre nás, dobre si uvedomujú potrebu silných komunikačných ciest.

 

Pri tvorbe loga, printových materiálov a webstránky sme sa vždy snažili dosiahnuť rozumný kompromis medzi zodpovedným a spoľahlivým komunikačným prostriedkom a zároveň príťažlivým a zábavným vizuálnym zážitkom. Okrem loga, ktorého vizuálny koncept je na prvý pohľad zrejmý a ľahko čitateľný, sme vytvorili i niekoľko kampaní, ktorých myšlienka je odľahčená rozličnými originálnymi prístupmi. Tak je to napríklad aj v prípade direct mailingu tejto spoločnosti.

 

Projekty