EN

Služby

Logotypy a vizuálna identita

– firemné a produktové logotypy
– redizajn logotypov
– korporátna identita
– piktogramy, symboly
– smernice a dizajn manuály

Dizajn produktov

– produktové logotypy

– krabice, sáčky, obaly
– obaly, etikety, vinety
– príbuzné balenia (rodiny)

– produktové manuály

Info a orientačné systémy

– označenia budov a obchodov

– informačné a orientačné systémy

– infografika, piktogramy

– požiarne a únikové označenia
– mapy, schémy, info panely

Knižný dizajn a publikácie

– knihy a knižné edície
– elektronické knihy
– obálky a layout kníh

– časopisy a periodiká

– brožúry a katalógy

Web a mobilné zariadenia

– web stránky, redakčné systémy

– webové aplikácie, e-shopy
– web bannery a animácie

– dizajn mobilných aplikácií

– dizajn softvérových aplikácií

Reklama a kampane

– copywriting

– reklamné kampane

– plagáty, bilboardy, citylighty
– reklama produktov a služieb

– reklamné predmety

Animácie a motion dizajn

– flash animácie

– motion design

– 3D animácie

– hudobné klipy

– animované upútavky

Fotografia

– reklamná fotografia
– fotografovanie eventov

– produktová fotografia

– umelecká fotografia

– postprodukcia

Ilustrácia

– reklamná a mediálna ilustrácia
– knižná ilustrácia

– storyboardy

– technická a 3D ilustrácia

– ikony, schémy, grafy, infografika

Poradenstvo a konzultácie

– vizuálna komunikácia firemnej identity

– dizajn a komunikácia produktov

– odborné posudky

– komisie, výberové konania a súťaže

– tlač, výroba, polygrafia

DTP a programovanie

desktop publishing

– skenovanie obrazových predlôh

– retuš a vyváženie fotografií

– programovanie aplikácií

– programovanie flash animácií

Produkcia, tlač, výroba

– digitálna a ofsetová tlač

– umelecká Giclée tlač

– informačné a orientačné systémy

– prezentačné systémy

– reklamné predmety